OXnás

„Výsledkom svedomitej práce je spokojnosť našich klientov“

Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. je mladá, moderne zmýšľajúca a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária so sídlom v Bratislave.

Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom komplexnú právnu pomoc, založenú na dlhoročných skúsenostiach, na osobnej dôvere medzi klientom a advokátom a predovšetkým na zodpovednom a profesionálnom prístupe ku klientovi.

S klientmi si budujeme dlhodobé vzťahy, poznáme, chránime a presadzujeme ich záujmy, robíme všetko pre efektívne riešenie ich problémov a naplnenie ich cieľov v živote a podnikaní. Našou prioritou je maximálna spokojnosť klientov.

O nás

„Výsledkom svedomitej práce je spokojnosť našich klientov“

Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. je mladá, moderne zmýšľajúca a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária so sídlom v Bratislave.

Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom komplexnú právnu pomoc, založenú na dlhoročných skúsenostiach, na osobnej dôvere medzi klientom a advokátom a predovšetkým na zodpovednom a profesionálnom prístupe ku klientovi.

S klientmi si budujeme dlhodobé vzťahy, poznáme, chránime a presadzujeme ich záujmy, robíme všetko pre efektívne riešenie ich problémov a naplnenie ich cieľov v živote a podnikaní. Našou prioritou je maximálna spokojnosť klientov.

MáteXotázku?