Služby

Sporová agenda - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. Sporová agenda

Naša kancelária poskytuje právne zastupovanie v konaní pred všeobecnými súdmi vo veciach občianskych, obchodných, pracovných a správnych, právne zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi, správu a vymáhanie pohľadávok a korešpondenciu s dlžníkmi v mimosúdnych rokovaniach, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, tak isto právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok obsahujúce návrhy na spôsob optimálneho riešenia a spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok (vypracovanie zmluvy o postúpení pohľadávok, vypracovávanie dohody o započítaní pohľadávok).

Odmenu za poskytnuté právne služby sa snažíme prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb a časový rozsah prác.

Ak máte záujem zistiť koľko by stálo riešenie Vášho problému, neváhajte a napíšte nám.

Dohodnite si konzultáciu / vyžiadajte si cenovú ponuku.

MáteXotázku?