Služby

Správne právo - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. Správne právo

V oblasti správneho práva naša kancelária poskytuje najmä nasledujúce služby:

  • vypracovanie vybraných podaní
  • zastupovanie v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (Správny poriadok)
  • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

Odmenu za poskytnuté právne služby sa snažíme prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb a časový rozsah prác.

Ak máte záujem zistiť koľko by stálo riešenie Vášho problému, neváhajte a napíšte nám.

Dohodnite si konzultáciu / vyžiadajte si cenovú ponuku.

MáteXotázku?